Służba Liturgiczna

Spotkania dla Ceremoniarzy i Lektorów – ŚRODA godz. 19.00;
Spotkania dla pozostałych Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów – SOBOTA godz. 11.00;