Sakrament Pokuty i Pojednania

Dyżur w konfesjonale 30 min. przed Mszami św. oraz w czasie ich trwania. W niedziele,  15 min. przed Liturgią i w czasie jej trwania.  
 
W sytuacjach szczególnych na wezwanie (kontakt telefoniczny - 76.854.74.49) lub osobiste zgłoszenie na plebanii.