Założenia

Uwierzyliśmy, że Maryja zaprosiła nas, byśmy złączyli nasze „tak” z Jej TAK. Aby Chrystus rodził się każdego dnia w naszym życiu oraz w sercach innych ludzi poprzez nasze życie – oddane Maryi. Jest to wielki dar miłosiernej Miłości Boga, którym chcemy się dzielić na co dzień. Z ufnością odpowiadamy na Fatimskie wezwanie Niepokalanego Serca Maryi, by iść do świata z różańcem w ręku, duchem pokuty w sercu i zadośćuczynieniem poprzez codzienność życia.      
 
            Wspólnota Fiat MARIAE zrzesza osoby oddane Maryi w Jej macierzyńską niewolę miłości wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, pragnące pogłębiać formację maryjną. Tajemnica Ofiary Mszy św. oraz miłość do Matki Bożej stanowią filary naszej formacji.   
NIEWOLNIK MARYI we Wspólnocie dąży do tego, by każdego dnia stawać się apostołem Niepokalanego Serca Maryi. Dlatego źródłem jego siły i nawracania jest codzienna medytacja, lektura duchowa, różaniec św. oraz trwanie w obecności Bożej.
NIEWOLNIK MARYI zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i kochana ku chwale całej Trójcy Świętej. Każda swoją myśl, każde poruszenie woli i każdy czyn oddaje Jej w posłuszeństwie by „Ona tym rozporządzała wedle woli swego Syna i na Jego większą chwałę” [św. Ludwik „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”].