I Komunia św.

Zapisy na przygotowania do i Komunii św. w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że przygotowanie trwa 3 lata i rozpoczynamy je od I klasy. 

I rok formacji- I klasa szkoły podstwaowej - uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. i 3 spotkania formacjne dla rodziców
II rok formacji-  II klasa szkoły podstawowej - uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., uczetniczenie w niektórych nabożeństwach i 3 spotkania formacjne dla rodziców 
III rok formacji- III klasa szkoły podstawowej- uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., uczetniczenie w niektórych nabożeństwach i comiesięczne spotkania formacjne dla rodziców

W sytuacji zapisania dziecka w późniejszym terminie nie zwalanie to z trzyletniego przygotowania do I Spowiedzi św. i I Komunii św.