I Komunia św.

Zapisy na przygotowania do i Komunii św. w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że przygotowanie trwa 3 lata i rozpoczynamy je od I klasy. 

I rok formacji- I klasa szkoły podstwaowej - uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. i 3 spotkania formacjne dla rodziców
II rok formacji-  II klasa szkoły podstawowej - uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., uczestniczenie w niektórych nabożeństwach i 3 spotkania formacjne dla rodziców 
III rok formacji- III klasa szkoły podstawowej- uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., uczestniczenie w niektórych nabożeństwach i comiesięczne spotkania formacyjne dla rodziców

W sytuacji zapisania dziecka w późniejszym terminie nie zwalanie to z trzyletniego przygotowania do I Spowiedzi św. i I Komunii św. 

Harmonogram spotkań rodziców z dziećmi kl. III
7 lutego, godz. 19.00- Szkoła Podstwowa nr 1 kl.IIIA
8 lutego, godz. 19.00- Szkoła Podstwowa nr 1 kl.IIIB
9 lutego, godz. 19.00- Szkoła Podstwowa nr 1 kl.IIIC
10 lutego, godz. 19.00- dzieci z pozostałych szkół