Prezbiterzy pracujący w Parafii p.w. św. Jacka w Legnicy

 1. + ks. Tadeusz Kisiński - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka, od 1972 jako proboszcz, a od 1997 jako rezydent (od 1.08.1968 do 4.10.2017)
 2. + ks. Kazimierz Rącki - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka (od 1. 08. 1968)
 3. + ks. Stanisław Jazowiecki wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka (od 28. 02. 1970)
 4. + ks. Stanisław Jazowiecki – wikariusz kooperator parafii św. Jacka (od 18 .05. 1972)
 5. + ks. Henryk Mojecki – wikariusz kooperator (od 1.09. 1972)
 6. ks. Benedykt Marczak – wikariusz neoprezbiter (od 30. 06. 1973)
 7. ks. Tadeusz Fitych – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 1.07.1974)
 8. +ks. Antoni Akińcza – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1975)
 9. ks. Tadeusz Faryś - – wikariusz kooperator (od 18. 10. 1976)
 10. ks. Jerzy Jerka – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1977)
 11. ks. Zenon Stoń – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1977)
 12. ks. Bogusław Konopka – wikariusz kooperator (od 21.06.1978)
 13. + ks. Stanisław Boczoń – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1979)
 14. ks. Jan Marciniak – wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1981)
 15. ks. Aleksander Trojan– wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1981)
 16. ks. Krzysztof Bigoń – wikariusz parafialny - neoprezbiter (od 28.06.1985)
 17. + ks. Stanisław Binek – wikariusz parafialny (od 28.06.1985)
 18. ks. Jerzy Mitręga – wikariusz parafialny (od 14.02.1987)
 19. ks. Sławomir Białobrzeski – wikariusz parafialny - neoprezbiter (od 30.06.1987)
 20. ks. Zbigniew Drobot – wikariusz parafialny (od 26.06.1989)
 21. + ks. Dariusz Kowalczuk – wikariusz parafialny- neoprezbiter (od 25.06.1990 do 30.06.1992)
 22. + ks. Marek Mikicionek – wikariusz parafialny (od 25.06.1990)
 23. ks. Roman Raczak – wikariusz parafialny (od 25.06.1991 do 30.06.1992)
 24. ks. Krzysztof Kiełbowicz – wikariusz parafialny (od 28.06.1993)
 25. ks. Marian Zieja – wikariusz parafialny (od 27.06.1994 do 26.06.1995)
 26. ks. Czesław Włodarczyk – wikariusz parafialny (od 26.06.1995 do 24.06.1996)
 27. ks. Jan Klinkowski– wikariusz parafialny (od 25.06.1996 do 22.06.1998)
 28. ks. Robert Kristman – proboszcz parafii (od 29.06.1997 do 27.06.2011)
 29. ks. Piotr Szajner – wikariusz parafialny (od 22.06.1998 do 25.06.2001)
 30. ks. Przemysław Newecki – wikariusz parafialny (od 25.06.2001 do 22.09.2003)
 31. ks. Krzysztof Zambroń – wikariusz parafialny (od 31.10.2003 do 26.06.2006)
 32. ks. Janusz Kozyra – wikariusz parafialny (od 26.06.2006)
 33. ks. Andrzej Ziombra - proboszcz parafii (od 27.06.2011)
 34. ks. Tadeusz Żurek - rezydent (od 27.06.2011 do 30.11.2012)
 35. ks. Janusz Wilk - wikariusz parafialny (od 27.06.2011 do 27.06.2016)
 36. ks. Krzysztof Antończak - wikariusz parafialny, neoprezbiter (od 25.06.2012 od 30.06.2014)
 37. ks. Mateusz Kopania - wikariusz parafialny (od 30.06.2014 do 26.06.2017)
 38. ks. Antoni Pławecki - rezydent (od 27.06.2016)
 39. ks. Marek Michalski - wikariusz parafilany (od 3.11.2017 do 5.02. 2018)
 40. ks. Paweł Adres - wiakariusz parafialny  (od 27.06.2018)  
 41. ks. Tomasz Ślazyk - wikariusz parafilany (od 26.06.2017 do 24.06.2019)
 42. ks. Andrzej Płaza - rezydent ( od 24.04.2019 do 5.10.2020)