Ofiarowanie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Ofiarowanie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

 

 

Maryjo,

ukryj nas w swoim łonie,

W Sercu Jezusa,

Pod osłoną Ducha Świętego,

W ręku Boga Ojca

                                                              Amen 

W Sanktuarium św. Jacka w Legnicy, w pierwszą sobotę miesiąca, 7 grudnia 2019 roku, zakończył się okres przygotowujący kandydatów do oddania się 8 grudnia, w niewolę miłości Jezusowi przez Maryję. W tym niełatwym czasie 33 - dniowych rekolekcji, opartych o wskazania św. Ludwika Marii Grinion de Montfort, kandydaci korzystali z ćwiczeń duchowych, konferencji oraz nabożeństw pokutnych. Celem podejmowanych z ogromnym wyrzeczeniem działań, było jak najlepsze przygotowanie kandydatów do świadomego, dobrowolnego i całkowitego poświęcenia się Jezusowi przez Maryję.

Każdy piątek przypadający w okresie 33 dni przygotowań, kandydaci rozpoczynali wspólną Eucharystią oraz modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. W pozostałe dni, zobowiązani byli do indywidualnego odprawiania rekolekcji w oparciu o opracowany w tym celu poradnik. Okres przygotowań podzielony był na cztery części, w których podjęto wyrzeczenie się świata, poznanie siebie, głębsze poznanie Maryi oraz Jezusa. Podejmowano codzienne rozmyślania poprzedzone zaproszeniem Ducha Świętego oraz Maryi. Ostatnim, może najtrudniejszym etapem przygotowania do uroczystego ofiarowania była spowiedź generalna każdego kandydata. Rekolekcje prowadził proboszcz parafii pw. św. Jacka w Legnicy ks. Andrzej Ziombra.

Duchowo przygotowani kandydaci stawili się na Mszy świętej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Po przyjęciu Komunii świętej w intencji oddania siebie Jezusowi przez Maryję, kandydaci odmówili Akt Ofiarowania. Po tej uroczystej konsekracji i błogosławieństwie proboszcza parafii św. Jacka w Legnicy, wszyscy zostali włączeni w szereg niewolników Jezusa przez Maryję. Na znak swojej przynależności do grona niewolników, każdy otrzymał poświęcony łańcuszek z medalikiem, który stał się zewnętrzną oznaką dobrowolnej niewoli miłości.

Wsłuchując się w prośbę Maryi oraz we wskazania św. Ludwika, nosimy łańcuszek z Cudownym Medalikiem, który przypomina nam, że mając przy sobie Niepokalaną, masz wszystko”, a „Totus Tuus niech będzie każdym naszym oddechem”, piszą autorzy przewodnika „33 DNI AD IESUMPER MARIAM”

Tak pięknie się złożyło, że w tym dniu rozpoczynały się w parafii rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Dariusza Stankiewicza. Rekolekcjonista podczas kazania nawiązał do własnego zawierzenia Maryi, dając równocześnie świadectwo opieki Matki Bożej w jego kapłańskim życiu.

Dla każdego, kto dobrowolnie i z miłością ofiarował się Jezusowi przez Maryję, kto przyjął wezwanie św. Ludwika Marii Grinion de Montfrt „TOTUS TUUS” całym sercem, tak jak święty Jan Paweł II, Maryja przygotowała wile łask.

Obdarza Ona swoje dzieci macierzyńską miłością oraz uzyskuje dla nich błogosławieństwo Ojca Niebieskiego. Prowadzi i kieruje nimi oraz ich broni i ochrania, by nie utracili łaski Bożej i nie wpadli w sidła swoich wrogów. Jednak przede wszystkim oręduje za nimi u Boga Ojca.

Raz podjęte nabożeństwo i starannie pielęgnowane, przynosi cudowne skutki dla wiernej duszy. Dziewica Maryja, dzieli się swoją pokorą i udziela każdemu uczestnictwa w swojej wierze. Im więcej zyskuje się przyjaźni z Maryją, tym więcej wiary odnajduje się w życiu codziennym. Matka Pięknej Miłości uwalnia serca swoich dzieci ze wszystkich skrupułów i nadmiernego lęku. Napełnia te wierne serca „czystą miłością, której jest skarbnicą”…. „Matka Boska wypełnia cię bezgraniczną miłością w Boga” – pisze św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Dlatego Maryja zawsze będzie zjednoczona ze swoimi niewolnikami w wielbieniu Boga, a „Duch Święty, znajdując swoją współmałżonkę, obecną ponownie w duszach, zstąpi na nie z wielką mocą”- św. Ludwik Maria Grignon de Montfort.

W Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi, w legnickim Sanktuarium św. Jacka, już po raz trzeci z kilkudziesięciu serc rozbrzmiało ufne „TOTUS TUUS”.

Wyjątkowo w tej edycji przygotowań, swoim rodzicom towarzyszyło dwoje dzieci, które w dniu ofiarowania przyjęły Szkaplerz Karmelitański.

 

 

Niech będzie Bóg uwielbiony we wszystkim,

co uczynił w naszym życiu!

Niech będzie poznane, chwalone, błogosławione,

kochane, uczczone i uwielbione zawsze i we wszystkim

Boskie Serce Jezusa i najczystsze Serce Maryi

Amen


 
1 2 3

4 5 6

7 8
9 10

11 12