Wydarzyło się...

Inscenizacja o Św. Zygmuncie Felińskim
      17 września - w kalendarzu liturgicznym - to wspomnienie Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.  Z tej okazji, 16 września, po Mszy Św. o godz. 10.30, dzieci  ze Szkoły Podstawowej  nr 1  przedstawiły inscenizację, przygotowaną przez s. Małgorzatę  Zdaniukiewicz i s. Anielę Czapczyk. Wraz z dziećmi  wystąpiła siostra nowicjuszka.
W przedstawieniu pełniła rolę siostry opowiadającej dzieciom, kim był założyciel zakonu, jak powstało Zgromadzenie, w jaki sposób pomaga ludziom.
 

Dzień skupienia w Grapie -13.10.2018 r.

       43-osobowa grupa dzieci z naszej parafii wyjechała do Rancza Grapa. Byli to uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej nr 1.Wyjazd miał charakter duchowo-rekreacyjny. Przed wyjazdem dzieci mały możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty. W ramach dnia skupienia uczestnicy wyjazdu brali udział w katechezie, pracy w grupach i Mszy Św. na łonie natury. Było coś nie tylko dla ducha, ale też dla ciała. Po części duchowej, był czas na gorącą kiełbaskę  z grilla, którą  przygotował p. Adam  z  p. Markiem oraz czas na wspólną zabawę z chustą animacyjną, granie  w piłkę, pokonywanie lęku  w parku linowym,   pogoń   za królikami i dokarmianie  zwierząt. W przygotowaniu i zorganizowaniu wyjazdu wzięli udział: ks. Tomasz,  s. Małgorzata, s. Monika i s. Aniela.