Służba Liturgiczna

Spotkania dla Ceremoniarzy i Lektorów – ŚRODA godz. 19.00;

Spotkania dla pozostałych Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów – SOBOTA godz. 11.00;

W roku szkolnym piłka nożna halowa dla Służby Liturgicznej – SOBOTA godz. 19.00;

Po uzgodnieniu z księdzem, na plebanii można korzystać z siłowni oraz tenisa stołowego.
 
P R E Z E S  S Ł U Ż B Y  L I T U R G I C Z N E J
Marek Tymków

C E R E M O N I A R Z E 
Marek Jankowski
Dominik Kaszczyszyn
Jakub Sprzączkowski

L E K T O R Z Y
Szymon Chojnacki
Krzysztof Jarosz
Michał Jarosz
Michał Kabziński
Konrad Lisowski
Jakub Palczewski
Marek Tymków
Krzysztof Wieliczko
Grzegorz Czachorowski
Radosław Sapała
Maksymilian Raszewski

M I N I S T R A N C I   S T A R S I
Marcin Gudziej
Mateusz Kubiak
Mateusz Śliwa
Szymon Tudry
Mateusz Kopyściański

M I N I S T R A N C I   M Ł O D S I
Jakub Bułdak
Mateusz Prociów
Wiktor Kowalski
Daniel Zębacki
Miłosz Markiewicz
Michał Kozłowski
Paweł Kozłowski
Jakub Ostrowski