Intencje modlitewne

Modlimy się za cały świat, za wszystkich ludzi. Ogarniamy sercem ich cierpienia, troski, radości i nadzieje. Lecz w sposób szczególny modlimy się za tych, którzy polecają nam swoje intencje prosząc o modlitwę wstawienniczą. Jeśli pilnie potrzebujesz modlitwy w jakiejś intencji, to możesz ją nam przesłać pisząc do nas: