V. W nowej Diecezji

Bullą „Totus tubus Poloniae Populus” Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 25 marca 1992 r. powołał do istnienia Diecezję Legnicka, a jej biskupem uczynił dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Tadeusza Rybaka; biskupem pomocniczym Diecezji Legnickiej został biskup Adam Dyczkowski, któremu na plebanii parafii św. Jacka przygotowano tymczasowe mieszkanie. Pierwszym ważnym wydarzeniem w życiu młodej diecezji było rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość odbyła się w Lubinie. Następnie obraz nawiedzał wszystkie parafie Diecezji Legnickiej. Do parafii św. Jacka w Legnicy przybył on 18 sierpnia 1993 r. i był witany przez ok. 3.500 wiernych. Do spowiedzi przystąpiło ok. 40% wiernych parafii, rozdano ok. 7.500 Komunii św. Na pożegnanie obrazu w dniu 19 sierpnia 1993 r. przybyło ok. 4.000 wiernych parafii.

Dnia 27 czerwca 1994 r. wikariuszem parafii zostaje ks. Marian Zieja, a 26 czerwca 1995 r. po rocznym urlopie naukowym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obowiązki wikariusza obejmuje ks. Czesław Włodarczyk. Ks. Zieja po roku pracy w parafii zostaje mianowany proboszczem nowej parafii w Legnicy pw. Św. Joachima i Anny i podejmuje się budowy nowego kościoła, korzystając z budynku łaziennego byłej Armii Radzieckiej, stacjonującej niegdyś w mieście. Natomiast ks. Włodarczyk po roku zostaje mianowany sekretarzem Caritas Diecezji Legnickiej, a ich obowiązki przejmuje z dniem 25 czerwca 1996 r. dotychczasowy student biblistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Jan Klinkowski.

Dnia 17 marca 1996 r. w parafii rozpoczyna swoją działalność Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Dzień 2 czerwca 1997 r. to historyczna data w życiu młodej ciągle Diecezji Legnickiej i wyjątkowe wydarzenie historii miasta Legnicy, które na zaproszenie biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka i wiernych Kościoła legnickiego oraz Władz Miejskich, nawiedza papież Jan Paweł II. Ojciec Święty sprawuje Mszę św. na legnickim lotnisku, wypełnionym przez ogromną rzeszę pielgrzymów i dokonuje koronacji łaskami słynącej ikony Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, nawiedza także katedrę legnicką i gości w domu Biskupim. Ojciec Święty podczas pobytu w naszym mieście przejeżdża tuż obok kościoła św. Jacka, gdzie jest pozdrawiany przez licznie zgromadzonych wiernych.