VII. Przybywa św. Jacek

Zbliża się rocznica 90-lecia budowy kościoła i 30 rocznica ustanowienia powojennego stałego duszpasterstwa przy kościele św. Jacka. Jest to dobra okazja, by ożywić kult św. Jacka – patrona parafii. Taka myśl przyświeca ks. proboszczowi od dawna. W tym czasie podejmuje on starania o uzyskanie Relikwii świętego. Starania te popiera biskup legnicki Tadeusz Rybak. W tym celu z odpowiednim pismem polecającym ks. proboszcz udaje się do krakowskich dominikanów. Ówczesny przeor konwentu krakowskiego o. Mirosław Pilśniak przekazuje relikwie św. Jacka z dokumentem stwierdzającym ich autentyczność podpisanym jeszcze przez metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę. Uroczystość wprowadzenia relikwii odbywa się dnia 14 sierpnia 1998 r. podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej na placu przed kościołem pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Bochnaka, wikariusza generalnego w koncelebrze z prezbiterami miasta Legnicy oraz z byłymi wikariuszami parafii. W tym czasie rozpoczyna się także zwyczaj sprawowania comiesięcznych nabożeństw do św. Jacka, każdego 17 dnia miesiąca, na które przybywają nie tylko miejscowi parafianie, ale także inni mieszkańcy miasta. Pierwsze takie nabożeństwo odbyła się w dniu odpustu parafialnego, szczególnie uroczystego, któremu przewodniczył ówczesny biskup legnicki Tadeusz Rybak. W uroczystościach tych uczestniczyli także m.in. wojewoda legnicki p. Wiesław Sagan, wiceprezydent miasta Legnicy p. Stanisław Kot oraz przedstawiciele dyrekcji PKP z Wrocławia.

Rok 1999 przynosi ważne dla wspólnoty parafialnej wydarzenie. Uformowała się nowa Rada Parafialna składająca się z 13 osób, którą biskup legnicki zatwierdził 19 lutego 1999 r.

Niemal od początku swojego pobytu w parafii św. Jacka ks. proboszcz Robert Kristman widział problem braku właściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą „Zakaczawia”, gdyż wiele z nich to dzieci rodzin patologicznych i ubogich materialne, co związane jest z dużym procentem bezrobocia. Proboszcz, chcąc jakoś rozwiązać ten problem, rozpoczął starania o stworzenie i zatwierdzenie przy parafii świetlicy środowiskowej, która objęłaby opieką tę grupę młodych parafian. Z pomocą przyszły Siostry Franciszkanki pracujące w parafii oraz katecheci i nauczyciele. W kwietniu 1999 r. Urząd Miasta zatwierdził powstanie świetlicy i jej statut. Świetlica przyjęła nazwę „Arka”. Swoją siedzibę świetlica znalazła w byłym domu katechetycznym i zaczęła intensywnie rozwijać swoją działalność. Wkrótce stała się przyjaznym miejscem pobytu pozaszkolnego dla ok. 80 dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy.

Dzięki staraniom katechetki Szkoły Podstawowej nr 1, pani mgr Ewy Sudoł, bardzo intensywnie rozwija się wśród dzieci Koło Misyjne PDMD. Jest ono na tyle aktywne i liczne, że 4 września 1999 r. organizuje w parafii Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, na który przybywają liczni przedstawiciele dzieci misyjnych z całej diecezji oraz zaproszeni goście m.in. misjonarki i misjonarze zwłaszcza z Indii. Kongres ten stał się prawdziwym świętem misyjnym.

W tym czasie w parafii zostaje wprowadzony zwyczaj sobotnich nabożeństw ku czci Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z duchowością św. Jacka, i zwyczaju sprawowania o 9.00 sobotnich mszy św. ku czci Matki Bożej. Aby pomóc rozwojowi pobożności maryjnej i kultowi św. Jacka ks. proboszcz ułożył modlitewnik dla wiernych naszego kościoła, który został zatwierdzony przez biskupa legnickiego 12 sierpnia 1999 r.

W dniach od 16 do 19 września 1999 r. parafia św. Jacka w Legnicy przeżywa kolejną wizytację pasterską, którą przeprowadza biskup legnicki Tadeusz Rybak. Wizytacja rozpoczęła się uroczystymi nieszporami w kaplicy Dobrego Pasterza oraz prezentacją grup i stowarzyszeń działających przy parafii. Główne uroczystości wizytacyjne miały miejsce w niedzielę 19 września 1999r. W protokole powizytacyjnym można przeczytać m.in. : „ Ludność stanowiąca współcześnie parafię św. Jacka, to w dużej mierze ludzie pochodzący z południowo - wschodnich terenów Polski i z Kresów, którzy przybyli tu po wojnie oraz ich potomkowie, urodzeni w Legnicy. Większość Parafian cechuje wielka życzliwość, zrozumienie życia Kościoła, są ludźmi religijnymi. Wierni tworzą w zdecydowanej większości społeczność zintegrowaną. Obecnie parafia liczy ok. 6.000 mieszkańców" (23. Protokół powizytacyjny, z dn. 29.12.1999 r., l.dz. 2816/99, Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej).

Rozpoczyna się Jubileuszowy Rok Pański 2000. Do obchodów Roku Jubileuszowego parafia przygotowuje się poprzez misje jubileuszowe trwające od 17 do 24 października 1999 r., których podjęli się ojcowie dominikanie. Pamiątką tych rekolekcji jest ustawiony na placu przykościelnym Krzyż Misyjny oraz figura Serca Pana Jezusa. Uroczyste rozpoczęcie obchodów Roku Jubileuszowego miało miejsce w nocy z 31 grudnia 1999 r. na 1 stycznia 2000 r.

Rok Jubileuszowy to także rok wielu pielgrzymek do miejsc świętych. Wspólnota parafii św. Jacka rozpoczęła coroczne pielgrzymowanie do grobu swego patrona do Krakowa. Pierwsza taka pielgrzymka miała miejsce 14 października 2000 r.