Prezbiterzy pracujący w Parafii p.w. św. Jacka w Legnicy

 1. + ks. Tadeusz Kisiński - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka, od 1972 jako proboszcz, a od 1997 jako rezydent (od 1.08.1968 do 4.10.2017)
 2. + ks. Kazimierz Rącki - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka (od 1.08.1968)
 3. + ks. Stanisław Jazowiecki -wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka (od 28.02.1970)
 4. + ks. Stanisław Jazowiecki -wikariusz kooperator parafii św. Jacka (od 18.05.1972)
 5. + ks. Henryk Mojecki -wikariusz kooperator (od 1.09.1972)
 6. ks. Benedykt Marczak -wikariusz neoprezbiter (od 30.06.1973)
 7. ks. Tadeusz Fitych -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 1.07.1974)
 8. +ks. Antoni Akińcza -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1975)
 9. ks. Tadeusz Faryś - wikariusz kooperator (od 18.10.1976)
 10. ks. Jerzy Jerka -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1977)
 11. ks. Zenon Stoń -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 20.06.1977)
 12. ks. Bogusław Konopka -wikariusz kooperator (od 21.06.1978)
 13. + ks. Stanisław Boczoń -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1979)
 14. ks. Jan Marciniak -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1981)
 15. ks. Aleksander Trojan -wikariusz kooperator - neoprezbiter (od 25.06.1981)
 16. ks. Krzysztof Bigoń -wikariusz parafialny - neoprezbiter (od 28.06.1985)
 17. + ks. Stanisław Binek -wikariusz parafialny (od 28.06.1985)
 18. ks. Jerzy Mitręga -wikariusz parafialny (od 14.02.1987)
 19. ks. Sławomir Białobrzeski -wikariusz parafialny - neoprezbiter (od 30.06.1987)
 20. ks. Zbigniew Drobot -wikariusz parafialny (od 26.06.1989)
 21. + ks. Dariusz Kowalczuk -wikariusz parafialny- neoprezbiter (od 25.06.1990 do 30.06.1992)
 22. + ks. Marek Mikicionek -wikariusz parafialny (od 25.06.1990)
 23. ks. Roman Raczak -wikariusz parafialny (od 25.06.1991 do 30.06.1992)
 24. ks. Krzysztof Kiełbowicz -wikariusz parafialny (od 28.06.1993)
 25. ks. Marian Zieja -wikariusz parafialny (od 27.06.1994 do 26.06.1995)
 26. ks. Czesław Włodarczyk -wikariusz parafialny (od 26.06.1995 do 24.06.1996)
 27. ks. Jan Klinkowski -wikariusz parafialny (od 25.06.1996 do 22.06.1998)
 28. ks. Robert Kristman -proboszcz parafii (od 29.06.1997 do 27.06.2011)
 29. ks. Piotr Szajner -wikariusz parafialny (od 22.06.1998 do 25.06.2001)
 30. ks. Przemysław Newecki -wikariusz parafialny (od 25.06.2001 do 22.09.2003)
 31. ks. Krzysztof Zambroń -wikariusz parafialny (od 31.10.2003 do 26.06.2006)
 32. ks. Janusz Kozyra -wikariusz parafialny (od 26.06.2006)
 33. ks. Andrzej Ziombra -proboszcz parafii (od 27.06.2011)
 34. ks. Tadeusz Żurek -rezydent (od 27.06.2011 do 30.11.2012)
 35. ks. Janusz Wilk -wikariusz parafialny (od 27.06.2011 do 27.06.2016)
 36. ks. Krzysztof Antończak -wikariusz parafialny, neoprezbiter (od 25.06.2012 od 30.06.2014)
 37. ks. Mateusz Kopania -wikariusz parafialny (od 30.06.2014 do 26.06.2017)
 38. ks. Antoni Pławecki -rezydent (od 27.06.2016)
 39. ks. Marek Michalski -wikariusz parafilany (od 3.11.2017 do 5.02. 2018)
 40. ks. Paweł Adres -wiakariusz parafialny (od 27.06.2018)
 41. ks. Tomasz Ślazyk -wikariusz parafilany (od 26.06.2017 do 24.06.2019)
 42. ks. Andrzej Płaza -rezydent (od 24.04.2019 do 5.10.2020)