IX. Nowy Pasterz Diecezji

Rok 2005 przyniósł w życiu diecezji szczególne wydarzenie. Dotychczasowy biskup legnicki Tadeusz Rybak, osiągnąwszy wiek emerytalny, złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację z urzędu. Papież przyjął rezygnację i ustanowił nowym biskupem legnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej Stefana Cichego. Ingres nowego biskupa został wyznaczony na 30 kwietnia 2005 r.

Nowy biskup legnicki przybył do tutejszej wspólnoty parafialnej i jej świątyni dnia 1 czerwca 2005 r., aby udzielić sakramentu bierzmowania. W tym samym miesiącu (12 czerwca) parafia przeżywała jeszcze jedną radosną uroczystość. Tutejszy parafianin ks. Paweł Matusik, wyświęcony w Archidiecezji Lubelskiej (tam bowiem odbył studia teologiczne i formację do kapłaństwa) odprawił Mszę św. prymicyjną. Tydzień później pod przewodnictwem biskupa Józefa Pazdura, biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej, przy licznie zgromadzonych prezbiterach, parafianach i gościach emerytowany proboszcz parafii - ks. Tadeusz Kisiński obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

Dla upamiętnienia Sługi Bożego Jana Pawła II, na wniosek ks. proboszcza i tutejszych parafian, Rada Miasta uchwaliła, aby plac, na którym stoi Sanktuarium św. Jacka nazwać Placem Kardynała Karola Wojtyły.

Sanktuarium św. Jacka zostało wybrane na miejsce ustanawiania psałterzystów diecezji legnickiej. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 19 maja 2006 r. i przewodniczył jej biskup legnicki Stefan Cichy.

Dnia 26 czerwca 2006r. zostaje odwołany z parafii ks. Krzysztof Zambroń, wikariuszem parafialnym zostaje mianowany ks. Janusz Kozyra.

Rok 2006 przynosi także wydarzenie kolejnej wizytacji pasterskiej, która przeprowadził w dniach 16-19 listopada biskup Stefan Cichy. W ramach wizytacji miały miejsce najpierw odwiedziny ks. biskupa w 2 szkołach istniejących na terenie parafii: w Szkole Podstawowej nr 1 (16.11) i w II Liceum Ogólnokształcącym (17.11). Spotkanie z parafią rozpoczęło się od wizyty w domu sióstr franciszkanek w sobotę (18.11), a po I nieszporach odbyło się spotkanie z Radą Parafialną. W niedzielę /19.11/ biskup wizytator spotykał się z poszczególnymi grupami wiernych. Wizytacja zakończyła się II nieszporami w niedzielę. W zaleceniach powizytacyjnych biskup zalecił dalsze rozbudzanie pobożności eucharystycznej i zachęcanie wiernych do liczniejszego regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Ponadto biskup zalecił odnowić stronę internetową parafii (25. Protokół powizytacyjny, z dn. 19.01.2007 r., l.dz. 71/2007, Archiwum Legnickiej Kurii Biskupiej).

Rok 2007 rozpoczął oficjalne przygotowania parafii do obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia kościoła parafialnego, którego obchody zaplanowano na czerwiec 2008 r.