Historia Parafii

Ks. Robert Kristman

Wstęp

Wszyscy, którzy sięgną kiedykolwiek do niniejszego opracowania zatytułowanego „Historia Parafii p.w. św. Jacka w Legnicy”, powinni mieć świadomość, że jest to przede wszystkim historia życia konkretnych ludzi, którzy po tragicznych przejściach wysiedleń z rodzinnej ziemi, tułaczki, obozów i w końcu morderczych podróży w bydlęcych wagonach, tu - w mieście o obco brzmiącej nazwie Liegnitz, położonym nad rzeką Kaczawą, zmuszeni byli znaleźć swój nowy dom.

To także historia ludzi narodowości niemieckiej, którzy musieli opuścić miasto nad Kaczawą, będące dla nich miastem rodzinnym, gdzie się urodzili, gdzie chodzili do szkoły, pracowali i się modlili.

I. Uwarunkowania historyczne

II Wojna Światowa, niosąc śmierć i zniszczenie, stała się także powodem tułaczki milionów ludzi różnych narodowości i kultur. Same działania wojenne nie przyniosły Legnicy wielu zniszczeń materialnych. Miasto zostało zdobyte późnym wieczorem 9 lutego 1945 r. przez Armię Radziecką. Rozformowane...

II. Korzenie Parafii św. Jacka

Do 1945 roku Legnica była zdominowana przez wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Sytuacja zmieniała się diametralnie po wojnie. Gdy pierwsi Polscy przybyli do Legnicy, najokazalsze kościoły: dwa w samym centrum miasta - średniowieczny Liebfrauenkirche (Mariacki) i Peter und Paul Kirche...

III. Początki parafii

Przełomową datą w powojennej historii kościoła św. Jacka w Legnicy jest dzień 1 sierpnia 1968 r, kiedy to kuria arcybiskupia we Wrocławiu mianuje dotychczasowego administratora parafii p.w. N. Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu ks. Tadeusza Kisińskiego, wikariuszem kooperatorem...

IV. Budujemy plebanię

Dnia 7 marca 1977 rozpoczyna się kolejny ważny etap historii parafii św. Jacka, która otrzymuje pozwolenie od wojewody legnickiego na budowę plebanii przy kościele /ul. Nadbrzeżna 3/. Dnia 7 sierpnia 1977 Legnicę dotyka klęska powodzi. W Kronice Parafialnej ks. proboszcz Kisiński zanotował...

V. W nowej Diecezji

Bullą „Totus tubus Poloniae Populus” Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 25 marca 1992 r. powołał do istnienia Diecezję Legnicka, a jej biskupem uczynił dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Tadeusza Rybaka; biskupem pomocniczym Diecezji Legnickiej został biskup Adam...

VI. Zmiana Proboszcza

W 68 roku życia, po 29 latach pracy w parafii św. Jacka w Legnicy, dotychczasowy jej proboszcz, ks. Tadeusz Kisiński, 3 marca 1997 r. pisze do biskupa legnickiego prośbę o zwolnienie z obowiązków proboszcza i przeniesienie w stan spoczynku. Biskup przychyla się do tej prośby i z dniem 30 czerwca...

VII. Przybywa św. Jacek

Zbliża się rocznica 90-lecia budowy kościoła i 30 rocznica ustanowienia powojennego stałego duszpasterstwa przy kościele św. Jacka. Jest to dobra okazja, by ożywić kult św. Jacka – patrona parafii. Taka myśl przyświeca ks. proboszczowi od dawna. W tym czasie podejmuje on starania o uzyskanie...

VIII. Remont kościoła

Według planów ks. proboszcza i Rady Parafialnej pamiątką Jubileuszu Roku 2000 miał być generalny remont wnętrza kościoła. Prace te ze względów ekonomicznych parafia mogła podjąć jednak dopiero w roku 2001. Prac renowacyjnych podjęła się firma pana Daniela Nowackiego. Prace rozpoczęły się wiosną...

IX. Nowy Pasterz Diecezji

Rok 2005 przyniósł w życiu diecezji szczególne wydarzenie. Dotychczasowy biskup legnicki Tadeusz Rybak, osiągnąwszy wiek emerytalny, złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację z urzędu. Papież przyjął rezygnację i ustanowił nowym biskupem legnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji...

Prezbiterzy pracujący w Parafii p.w. św. Jacka w Legnicy

+ ks. Tadeusz Kisiński - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka, od 1972 jako proboszcz, a od 1997 jako rezydent (od 1.08.1968 do 4.10.2017) + ks. Kazimierz Rącki - wikariusz kooperator parafii Św. Trójcy dla obsługi kościoła św. Jacka (od 1. 08. 1968)...

Siostry Franciszkanki

S. Bogusława Gajowska Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Legnicy Przyglądając się od jakiegoś czasu historii Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, warto sięgnąć pamięcią nie tylko do Petersburga, czy wspomnieć samego Założyciela. Siostry tegoż Zgromadzenia spotykamy także w...