Świetlica ARKA

Świetlica Środowiskowa „Arka” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jacka w Legnicy powstała w 1999 roku. Jej pierwszym założycielem był ks. Robert Kristman. Swoją siedzibę placówka znalazła w byłym domu katechetycznym i zaczęła intensywnie rozwijać swoją działalność. Jako placówka publiczna gwarantowała dzieciom z dzielnicy Kartuzy opiekę, wychowanie, profilaktykę. Jej działalność została oficjalnie zawieszona z dn. 1 stycznia 2009 roku, ale wciąż były podejmowane inicjatywy pracy z dziećmi. Jednak pomimo oficjalnego zawieszenia działalności były prowadzone systematycznie zajęcia z dziećmi. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, a program zajęć obejmował wychowanie i profilaktykę.

Świetlica borykała się z problemami finansowymi. Jednorazowo otrzymała dotację z Urzędu Miasta. Nie posiadała dochodów własnych, funkcjonując jedynie w oparciu o darowizny. 

Po prawie dwuletniej przerwie, 14 listopada 2011 r. świetlica została reaktywowana dzięki proboszczowi parafii – ks. Andrzejowi Ziombrze i Monice Mulawce.

W obecnym kształcie placówka spełnia funkcję opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną. W świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, plastyczne, muzyczne, sportowe, filozoficzne oraz edukacja na rzecz uzależnień. Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 12 lat z dzielnicy Kartuzy, w liczbie 25 osób. Wsparcia udzielają specjaliści – psycholog, logopeda, polonista. Świetlica zasilana jest przez grono wolontariuszy, w liczbie trzech. Z okazji różnych świąt okolicznościowych instytucja organizuje spotkania. Od czasu do czasu świetlicę odwiedzają zaproszeni goście, którzy realizują autorskie projekty wychowawcze. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy półkolonie. W ciągu roku planowane są dwie wycieczki krajoznawcze. Mamy kontakt z instytucjami kulturalnymi – Muzeum Miedzi, Galerią Sztuki, Teatrem, Młodzieżowym Centrum Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury „Kopernik” w Legnicy a także Szkołą Podstawową nr 1 w Legnicy. 
 

Z uwagi na konieczność reorganizacji zajęć w parafii z powodu przybywających pielgrzymek w roku szkolnym 2016/17 działalość świetlicy została zawieszona. Jednak wciąż są prowadzone różne zajęcia profilaktyczne, które prowadzi s. Aniela Czapczyk FRM.