Nabożeństwo do św. Serapiona

Msza św. i nabożeństwo z namaszczeniem olejami św. Serapiona
3. sobota miesiąca

Kim był św. Serapion?  Co to jest olej Serapiona?


Święty Serapion z Thmuis (zm. po 362) jest  wczesnochrześcijańskim teologiem i pisarzem, zaliczanym do tzw. Ojców egipskich, Kościoła Katolickiego. Przed objęciem w 339 roku stolicy biskupiej w Thmuis w Dolnym Egipcie był mnichem. Pozostawił zbiór trzydziestu modlitw liturgicznych (Euchologion), nazywany inaczej Sakramentarzem Serafiona. Zbiór został odnaleziony w XIX wieku w jednym z klasztorów na Górze Atos. Jedna z ułożonych przez niego modlitw jest obrzędem poświęcenia oleju.  

Olej świętego Serapiona jest pobłogosławiony modlitwą ułożona przez przez tego świętego. Modlitwa poświęcenia trwa ok. 2 godziny. Przyjęcie błogosławieństwa z namaszczeniem tym olejem otwiera na wiele łask Bożych, które mają charakter uzdrawiający na duszy i ciele. Pomaga także w obronie przed atakami demonów. Aby te łaski mogły jednak skutecznie „dotrzeć" do osoby przyjmującej to namaszczenie zalecany jest stan łaski uświęcającej. 
 

Co to są błogosławieństwa i sakramentalia?  

Błogosławieństwa są to obrzędy i modlitwy, które Kościół zanosi w formie prośby dla wyjednania szczególniejszych łask i dobrodziejstw Boskich dla osób i tych rzeczy, które mają służyć do użytku ludzi dla dobra ich duszy i ciała.
Sakramentalia to jedna z bardziej niezrozumiałych praktyk w Kościele katolickim. Od samego początku były one częścią życia chrześcijan, ale dziś często uważane są za rodzaj przesądu. Wynika to w dużej mierze z faktu, że przez wieki wielu katolików – zamiast używać sakramentaliów z wiarą, jako narzędzi łaski – traktowało je w „magiczny” sposób, jak „chrześcijańskie amulety”. Sakramentalia uzdalniają do przyjęcia łaski Bożej i dysponują do współpracy z nią.
Sakramentalia "przygotowują"  ludzi do przyjęcia  skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KKK 1667). Warunkiem skuteczności działania sakramentaliów jest wiara w to, że Pan Bóg udzieli potrzebnej łaski w różnych wymiarach życia. Ich zadaniem jest uświęcenie codzienności. „Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak np. nałożenie rak, znak krzyża, pokropienie wodą święconą “(KKK 1668). Do sakramentaliów o szerokim „spektrum działania“ należy również wspomniane wcześniej błogosławieństwo z namaszczeniem olejem św. Serafiona.
 

Świadectwo łaski 

Ksiądz namaścił mnie olejem św. Serapiona, To była jedna z moich największych pomocy. Po tym namaszczeniu intensywność dręczeń demonicznych znacznie osłabła, a dodatkowo były one znacznie rzadsze. Dostałam tę wskazówkę od znajomego, który również zmagał się z atakami złego ducha i został całkowicie uwolniony od dalszych dręczeń przez jedno namaszczenie. Ten sukces był widoczny również w moim przypadku. Ataki nie ustały całkowicie, ale teraz były łatwiejsze do odparcia.
 /Simone, styczeń 2020/