Duszpasterze

  ks. Andrzej Ziombra - proboszcz
  ks. Paweł Adres - wikariusz parafialny 
  ks. Antoni Pławecki - rezydent
  ks. Andrzej Płaza - rezydent