Caritas parafialna

Wydawanie żywności dla osób objętych programem odbywa się po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych w czasie ogłoszeń parafialnych lub na naszej stronie internetowej o terminie wydawnia produktów żywnościowych. 
Wyadwanie darów 2.05, o godz. 10.00.