Schola dziecięca

Historia

Schola liturgiczna przy parafii św. Jacka w Legnicy powstała przed kilkunastu lat. Pierwotnie był to zespół młodzieżowy prowadzony przez s. Irenę Konopkę. Później s. Małgorzata Pasztetnik przekształciła scholę na zespół dziecięcy i tak funkcjonuje obecnie. Od 2007 roku scholka przyjęła nazwę „Promyki Radości”, a opiekę nad dziećmi przejęła s. Anna Wzięch. 

Celem scholi liturgicznej jest pełnienie funkcji poznawczo-kształcącej oraz wychowawczo-użytkowej zarówno w parafii jak i w szkole. Zajęcia scholi są przeznaczone dla dzieci pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych oraz śpiewu w Kościele oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w czasie okolicznościowych uroczystości. 

Do „Promyków Radości”  może należeć każdy uczeń szkoły, który chce kształtować swój słuch i śpiew. Program ten realizowany jest z grupą dzieci, pochodzących z różnych rodzin i odznaczających się różnym stopniem uzdolnienia muzycznego. W trakcie spotkań, uczniowie przygotowywani są do udziału w przeglądach piosenek religijnych, tym samym  mają możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych . 

Dzieci prezentują swoje umiejętności podczas coniedzielnej Mszy św. o godz. 10.30 przy Parafii św. Jacka w Legnicy.  

 * * *

Efektem pracy są:

dyplomy zdobyte w konkursach i przeglądach piosenek religijnych, promowanie umiejętności uczniów w środowisku lokalnym:

  • Zdobycie wyróżnienia w V Przeglądzie Piosenki Religijnej kwiecień 2008 r.
  • I oraz II miejsce w VI Przeglądzie Piosenki Franciszkańskiej w kwiecień 2009 roku
  • II miejsce oraz wyróżnienie w VII Przeglądzie Piosenki Maryjnej 18 maja 2010 r.
  • Dyplom Uczestnictwa za udział w Przeglądzie Kolęd w MCK- u w Legnicy 7-8 stycznia 2011 r.
  • Zdobycie wyróżnienia  i nagrody dla zespołu dzieci oraz wyróżnienia  i nagrody dla  solistki w I Przeglądzie Kolęd  w Szkole Podstawowej nr 9  14 stycznia 2011r.
  • Zdobycie wyróżnienia dla zespołu  w Przegląd kolęd TPD zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 4, 19 stycznia 2011r.
  • Prezentacja umiejętności Promyków Radości oraz grupy teatralnej w czasie otwarcia Domu św.  Józefa 22 stycznia 2011 r. przy  Parafii św. Jacka.

Dzięki uczestnictwu w  zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, a także zdobywali umiejętność właściwego organizowania czasu wolnego od nauki. 

Opracowała s. Anna Wzięch

 * * *

Opiekunem scholi jest s. Aniela Czapla.