Katechezy neokatechumenalne

Początek 12.02, godz. 19.00
Spotkanie będą się odbywały we wtorki i piątki.