Duszpasterze

ks. Andrzej Ziombra - proboszcz

ks. Tomasz Ślazyk - wikariusz parafialny

ks. Paweł Adres - wikariusz parafialny 

ks. Antoni Pławecki - rezydent