Caritas parafialna

Wydawanie produktów spożywczych w sobotę 18.04.2019, godz. 10.00-11.00

Wydawanie żywności dla osób objętych programem odbywa się po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych w czasie ogłoszeń parafialnych lub na naszej stronie internetowej o terminie wydawnia produktów żywnościowych.